SHOP IN SHOP

Ponekad je najbolji način za širenje svesti o brendu I njegovu poruku da se ne proizvod ne pozicionira među druge srodne proizvode nego da se rekonstruiše kompletna ‘’prilika’’ tj. situacija u kojoj se proizvod konzumira tj. upotrebljava.U više navrata to je neka zona ili proctor koji se naglasi na neki način, ali mi često imamo tendecija ka kreiranju nečeg potpuno novog I neobičnog u samom centru megamarketa gde svaki mogući kupac mora da prođe i biva uključen u interakciju koja kreće kada se pokrene sensor pokreta npr. Ukratko, trudim ose da napravimo funkcionalnu dnevnu sobu u sred megamarketa.