PBS DISPLEJI / DEVIDERS

U ogromnom prostoru koji ispunjavaju produkti koji liče jedni na druge, klijent često gubi koncentraciju u trci za onim šta mu je zaista potrebno. Naš posao je da ga nateramo da gleda parvo u Vaš proizvod kao da nijedan drugi ne postoji pored. Naš PBS program je nešto što se lako može adaptirati n abilo koju vrstu proizvoda I bilo koji tip prodavnice. Ograničeni smo samo maštom, a samim tim nismo ograničeni uopšte.